Hej och välkommen
ner i 
 källaren! (den bortre)

Här pratar Du och jag om vad man behöver för fiskegrejor för att få största fisken. Sprickor i Kapellet, bråkar Dragkedjorna eller har Dynorna ruttnat? Vi ventilerar problemet tillsammans.

/Arne Björkström (se bild nedan)